Misja i wizja

Jesteśmy szkołą, w której każdy czuje się bezpiecznie, wierzy we własne siły, stara się na miarę swoich możliwości, bierze odpowiedzialność za to co dzieje się wokół niego.

Działaniami w szkole promujemy uniwersalne wartości, inspirujemy do innowacji i twórczego działania. Uczymy tolerancji i empatii, bo miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak traktujemy innych ludzi.

Nasz absolwent:

  • zna zasady, jakimi kieruje się kulturalny człowiek,

  • potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji, bo wierzy we własne siły,

  • poznał swoje mocne strony i stara się na miarę swoich możliwości zrealizować zamierzony cel,

  • potrafi dbać o własne zdrowie,

  • wie, że tolerancja i różnorodność są podstawą do twórczego działania,

  • bezpiecznie korzysta z zasobów cyfrowych,

  • angażuje się w życie społeczne, by w pozytywny sposób aktywnie wpływać na otaczające środowisko.