mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja.

mLegitymacjia to zgodnie z prawem - legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie  telefonu.

mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji). 

Wydawanie/Uruchomienie mLegitymacji

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • Złożyć  wniosek o wydanie mLegitymacji w sekretariacie szkoły;
  • Wysłać na adres sekretariatu sp28@eduwarszawa.pl jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB (w treści maila należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę);
  • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin;
  • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu. 

Zdjęcie do mLegitymacji można szybko przygotować w darmowym GENERATORZE ZDJĘĆ.

 

 

 

Aplikacja mObywatel

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel:  https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1

 

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna: 
https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.ios.mlegitymacjaszkolna.regulamin.1.0.0.pdf

 

Unieważnienie mLegitymacji

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

  • na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
  • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych: (Dz.U. 2018 poz. 2011)