Rzecznik Praw Ucznia w roku szkolnym 2023/2024

Agnieszka Kufel-Rudnicka - nauczyciel matematyki 

  • To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską
  • To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc
  • Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować
  • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych
  • Zachowuje dyskrecję!

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed niesprawiedliwym traktowaniem, przemocą, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.

Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów - może zgłosić się do Rzecznika.