SIĘGNIJ PO WIĘCEJ wewnątrzszkolne doradztwo

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!” - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W ramach projektu w naszej szkole został utworzony Punkt Informacji i Kariery. Jest to miejsce, w którym będziecie mogli porozmawiać ze mną o swoich planach dotyczących wyboru szkoły czy zawodu. Zapraszam również waszych rodziców.
Punkt informacji i Kariery, w skrócie PIK znajduje się w sali 39, będę na Was czekała po wcześniejszym umówieniu się we wtorki w godzinach 15.30-16.15. Podczas nauczania zdalnego spotkania odbywają się online. Osoby zainteresowane proszę, aby skontaktowały się ze mną osobiście, poprzez dziennik Librus lub mailowo katarzyna.ciesielska@sp28wawa.edu.pl.

Katarzyna Ciesielska
Koordynator PIK